loading
  • 09113135976_09123768908
  • jabeabzar11@gmail.com
نکته مهم قبل از تخریب 
25 : 35 : 16 , 22 / خرداد / 1401

نکته مهم قبل از تخریب 

نکته مهم قبل از تخریب 

یکی از مهم تزین کارهایی که قبل از بازسازی و تخریب باید انجام شود این است که از تمام نقاط  تاسیساتی کنتر ها ی برق مسیر ها وهر چیزی که ممکنه  چ نقشه یا فیلم یا عکس تهیه شودو اندازه گیری کرده شود که بعد از تخریب به مشکل بر نخورید و هر جایی که ممکن بود با مشکل روب رو شدید به نقشه و فیلم و عکس رجوع کنید تا کمک بهتری برای ادامه ی کار باشد .

www.jabe-abzar.com  

هدیه ما به شما آرامش
بازسازی ساختمان
با ما درارتباط باشید
09113135976_09123768908
jabeabzar11@gmail.com
شعبه1 (مازندران)_شعبه 2(تهران)
درباره ساخت و ساز ما
© طراحی و ساخت توسط شرکت آینده نوین ایران ، 09308352882