loading
  • 09113135976_09123768908
  • jabeabzar11@gmail.com
فاصله استاندارد تلویزیون
18 : 7 : 13 , 24 / فروردین / 1400

فاصله استاندارد تلویزیون

فاصله استاندار تلویزیون با مبلمان

تلویزیون 48 اینچ_______2/16 متر فاصله.....

تلویزیون 50 اینچ_______2/25 متر فاصله.....

تلویزیون 58 اینچ_______2/61 متر فاصله.....

تلویزیون 65 اینچ_______2/92 متر فاصله.....

تلویزیون 85 اینچ_______3/82 متر فاصله.....

www.jabe-abzar.com

هدیه ما به شما ارامش
با ما درارتباط باشید
09113135976_09123768908
jabeabzar11@gmail.com
شعبه1 (مازندران)_شعبه 2(تهران)
درباره ساخت و ساز ما
© طراحی و ساخت توسط شرکت آینده نوین ایران ، 09308352882